ISERIESTH

เว็บดูซีรี่ย์ ซีรี่ย์ออนไลน์ ฝรั่ง ซีรี่ย์เกาหลี จีน Netflix HBO

เว็บดูซีรี่ย์ ซีรี่ย์ออนไลน์ ฝรั่ง ซีรี่ย์เกาหลี จีน Netflix HBO

Hello My Noisy Mp3 (2022) เสียงนั้น คือฉันอีกคน Ep.1-25

Hello My Noisy Mp3 (2022) เสียงนั้น คือฉันอีกคน   Ep.1-25
ชื่อซีรี่ย์: Hello My Noisy Mp3 (2022) เสียงนั้น คือฉันอีกคน Ep.1-25
หมวดหมู่:
ประเภท:
ปีที่ฉาย:
เรื่องย่อ:

Hello My Noisy Mp3 (2022) เสียงนั้น คือฉันอีกคน ซับไทย จากอดีตเครื่องหนึ่ง จู่ ๆ ก็ทำให้จ้าวม่านซูเปอร์สตาร์วัยย่าง 30 สื่อสารกับตัวเองในเมื่อ 11 ปีก่อนขึ้นมาได้ผ่านการอัดเสียง ในตอนที่เธอกำลังคิดว่าในที่สุดเธอก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เลวร้ายในปัจจุบันของเธอและกำจัดภัยคุกคามของวัตถุสีดำได้แล้วนั่นเอง แต่ทว่าเธอกลับไม่ได้คิดเลยว่าตัวเธอทั้งในอดีตและปัจจุบันจะตกอยู่ในวิกฤติครั้งใหญ่กว่าเดิม จากอดีตเครื่องหนึ่ง จู่ ๆ ก็ทำให้จ้าวม่านซูเปอร์สตาร์วัยย่าง 30 สื่อสารกับตัวเองในเมื่อ 11 ปีก่อนขึ้นมาได้ผ่านการอัดเสียง ในตอนที่เธอกำลังคิดว่าในที่สุดเธอก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เลวร้ายในปัจจุบันของเธอและกำจัดภัยคุกคามของวัตถุสีดำได้แล้วนั่นเอง แต่ทว่าเธอกลับไม่ได้คิดเลยว่าตัวเธอทั้งในอดีตและปัจจุบันจะตกอยู่ในวิกฤติครั้งใหญ่กว่าเดิม ดูซีรี่ย์จีน Hello My Noisy Mp3 (2022) เสียงนั้นคือฉันอีกคน ซับไทย ได้ที่
A MP3 from the past, allowed the almost 30-year-old star Zhao Man’er to communicate with her 11-year-old self through recordings. When she thought she could finally use this to change her current bad lifeget rid of her dark past that she is being threatened by now, she did not expect to cause her past and present self to sink into a bigger crisis.AMP3 from the pastallowed the almost 30-year-old star Zhao Man’er to communicate with her 11-year-old self through recordingsWhen she thought she could finally use this to change her current bad lifeget rid of her dark past that she is being threatened by now, she did not expect to cause her past and present self to sink into a bigger crisis.

ตอนของ Hello My Noisy Mp3 (2022) เสียงนั้น คือฉันอีกคน Ep.1-25

เรื่องที่คุณอาจสนใจ